Το 2014 η κυβέρνηση  Σαμαρά επένδυσε πάρα  πολύ  στην εικόνα  εξόδου από την κρίση. Κομβική αιχμή ήταν η περιβόητη «έξοδος στις αγορές», καθώς  υποτίθεται ότι αυτό θα έδειχνε πως μπορούσε η Ελλάδα να αντλεί δανεικά  κεφάλαια  από τις αγορές, όταν θα τελείωνε  το Μνημόνιο. Βέβαια, αυτό που έγινε ήταν μια σχεδόν προσυνεννοημένη αγορά ελληνικών τίτλων, μικρής κλίμακας (3 δισεκατομμύρια ευρώ  με το σχετικά υψηλό  επιτόκιο 4,95%), γύρω από την οποία η κυβέρνηση Σαμαρά προσπάθησε να κάνει όσο το δυνατόν περισσότερο επικοινωνιακό θόρυβο. Ωστόσο, στην πραγματικότητα φάνηκε ότι ακόμη η Ελλάδα απείχε από το να μπορεί να καλύψει τις δανειακές  ανάγκες  της από τις αγορές. Καθόλου τυχαίο ότι, παρότι το σχέδιο προέβλεπε  άλλες δύο τέτοιες «εξόδους», αυτές δεν έλαβαν ποτέ χώρα. Το δεύτερο  στοιχείο του success  story ήταν ότι η Ελλάδα έβγαινε από την ύφεση και  εμφάνιζε  ρυθμούς  ανάπτυξης. Όντως, προς το τέλος του 2014  η Ελλάδα κατέγραψε  μια μικρή ποσοτική μεγέθυνση.  Όμως, αυτή η εικόνα  ήταν πλασματική, δεν αντανακλούσε  πραγματική δυναμική και απέκρυπτε  τις πραγματικές δυσκολίες. Αφενός, γιατί σε μεγάλο βαθμό αντανακλούσε απλώς  το ότι η ελληνική οικονομία είχε «πιάσει πάτο», είχε δηλαδή φτάσει μέσα από την ύφεση σε έναν πυρήνα δραστηριότητας που δεν μπορούσε να συρρικνωθεί άλλο και μπορούσε να έχει συγκυριακή αύξηση. Αφετέρου, γιατί, ούτως ή άλλως, οι μελλοντικές  αποπληρωμές χρέους, αλλά και η αναπόφευκτη ανάγκη νέας δανειακής σύμβασης θα αναδείκνυαν μια νέα υφεσιακή δυναμική από το 2015 και μετά, όπερ και εγένετο. Όμως, η μεγαλύτερη  λαθροχειρία  αφορά την αφήγηση ότι απλώς  θα υιοθετούσαμε και το περιβόητο  e-mail Χαρδούβελη και μετά θα πηγαίναμε στο τέλος του προγράμματος.  Γιατί ήταν  απόλυτα  σαφές ότι η Ελλάδα θα χρειαζόταν  νέα δανειακή σύμβαση ακόμη και για να μπορέσει να καλύψει τους όρους αποπληρωμής των προηγούμενων δανείων  – κάτι που οδυνηρά ανακάλυψε και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ., όταν ανέλαβε την εξουσία. Και νέα δανειακή σύμβαση θα σήμαινε και νέο Μνημόνιο.

Τα πράγματα  έκανε ακόμη πιο δύσκολα και η ίδια η στάση των Ευρωπαίων και της τρόικας. Η επίμονη  άρνηση  να συζητηθεί ουσιαστικά το θέμα του χρέους και να υπάρξει  οποιαδήποτε δέσμευση  για ουσιαστική απομείωσή  του επέτεινε  την αίσθηση ότι θα πηγαίναμε σε μια αέναη παραμονή σε αλλεπάλληλες δανειακές συμβάσεις και Μνημόνια.  Επιπλέον,  αρνήθηκαν οι Ευρωπαίοι οποιαδήποτε, έστω και έμμεση, διευκόλυνση της κυβέρνησης Σαμαρά, είτε με την απελευθέρωση πόρων, που θα μπορούσαν  να δώσουν  μια αναπτυξιακή δυναμική, είτε με το άνοιγμα του ζητήματος του χρέους.

Στην πραγματικότητα, ήταν  ακριβώς  η συνθήκη  που  οδήγησε  και τον Σαμαρά στην αναζήτηση  μιας ηρωικής εξόδου με τις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015, καθώς είχε ήδη γίνει σαφές ότι δεν υπήρχε success  story, καθώς και ότι οι δεσμεύσεις που θα απαιτούνταν στο παρακάτω  διάστημα θα υπερέβαιναν κατά πολύ όσα περιλάμβανε το e-mail Χαρδούβελη.